Koncernen

Koncernen

Diamantprofil AB förvärvades 2010, och är idag en avdelning inom Swedex AB. Sedan 1997 är Swedex AB ett helägt dotterbolag inom industrikoncernen Garpco AB, med säte i Jönköping.  Mer information om Garpco-koncernen och de ingående bolagen finns här nedan.

Garpco

Garpco AB är ett holdingbolag vars affärsidé består av förvärv, affärsutveckling och långsiktig ägare av små och medelstora företag. Garpcos vision att kombinera förvärv och organisk tillväxt med syfte att utveckla en lönsam koncern, garanterar dotterbolagens krav på kompetent personal och tillväxtkapital.

Garpco strävar efter att få 100 % ägande av dotterbolagen och bidrar med expertkompetens i resultatinriktad företagsledning, strukturering, finansiell rekonstruktion och lönsamhetsstyrning med syfte att uppnå en hållbar och ökande vinstnivå.

Dotterbolagen som arbetar självständigt, bygger på god kundkännedom och snabba svar på sina kunders behov. Enkelhet, effektivitet, förnyelse, ansvar och frihet är de fem nyckelorden i vår övergripande strategi och filosofi i gruppen.

Koncernen är indelad i tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material och Interiör inom design och inredning.

Fakta och kontakt:

Omsättning (koncernen): 328 mkr
Antal anställda (koncernen): 240 personer
Ort: Jönköping
Tel: 036-371935
Email: info@garpco.com
Hemsida: www.garpco.com

 

GGF

Gotlands Gummifabrik AB med fabrik i Hemse på Gotland startade sin verksamhet 1982, och är en leverantör av gummi- och silikonkomponenter.  Många av kunderna förekommer inom flera branscher som medicin, ledningar, design, bil- och skyddande/andningsskydd.

Samarbete med kunder i många branscher har skapat en flexibel tillverkning, från små delar för att slutföra komponenter och helt färdiga produkter.

Fakta och kontakt

Omsättning: 25 mkr
Antal anställda: 25 personer
Ort: Hemse
Tel: 0498-25 34 40
Email: info@ggf.se
Hemsida: www.ggf.se

 

diamantprofil

Diamantprofil AB är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Swedex AB , som i sin tur är helägt av Garpco AB. Diamantprofil tillverkar högkvalitativa elektropläterade verktyg och är ett av norra Europas dominerande aktörer inom området . Produkten har flera användningsområden och finns inom nästan alla branscher. Verktygen är belagda med antingen diamant eller bornitrid, och används vid bearbetning av karbid, metall , keramik, förstärkt plast , kompositmaterial, sten, betong, härdat stål och rostfritt stål etc. När verktygen är nedslitna kan de åter beläggas.

Diamant AB grundades 1991 och är beläget i nybyggda lokaler i Tyresö, strax utanför Stockholm.

Fakta och kontakt

Omsättning: 11 mkr
Antal anställda: 10 personer
Ort: Tyresö
Tel: 08-798 61 20
Email: info@diamantprofil.com
Hemsida: www.diamantprofil.com

 

UW

UW-ELAST AB är ett helägt dotterbolag till Garpco AB. Företaget är Skandinaviens ledande leverantör av gjutna polyuretanprodukter. Dessutom erbjuder företaget sprutbeläggning med polyuretan på olika ytor som stål, aluminium, trä och betong, som också kan utföras på plats i kundernas lokaler, med mobil utrustning. Utöver detta lagerför företaget även en rad prefabricerade och standardiserade polyuretanprodukter för tillverkningsindustrin.

UW-ELAST grundades 1975 och är idag Skandinaviens ledande tillverkare inom sitt område. Företaget har också en lång erfarenhet som problemlösare och co-leverantör till tillverkningsindustrin. Tillsammans med kunden utvecklas den optimala lösningen.

Bolaget har två produktionsenheter, en i Mariestad och en i Traryd. Huvudkontoret är baserat i Mariestad.

Fakta och kontakt

Omsättning: 75 mkr
Antal anställda: 50 personer
Ort: Mariestad och Traryd
Tel: 0501-27 94 50
Email: info@uw-elast.se
Hemsida: www.uw-elast.com

Infofolder 2015

Glimakra of Sweden AB är ett helägt dotterbolag i Garpco koncernen. Företaget är en ledande Skandinavisk utvecklare och tillverkare av kundanpassade produktsystem för inredning av offentlig miljö, från skärmar och rumsavdelare till receptionsdiskar, ljudabsorbenter mm. Glimakras affärsidé utgör ett verktyg för inredningsarkitekter att skapa bekväma och inspirerande kontorsmiljöer som svarar mot de krav som moderna proffs ställer.

Företaget producerar även Wall-system som är ett välkänt system av skiljeväggar för offentliga toaletter och duschrum.
Glimakra of Sweden AB, som grundades 1948, ligger i Glimåkra i södra Sverige. Företaget har ändamålsenliga produktionslokaler med en yta på cirka 8000 m2.

Fakta och kontakt

Omsättning: 70 mkr
Antal anställda: 50 personer
Ort: Glimåkra
Tel: 044-454 10
Email: info@glimakra.com
Hemsida: www.glimakra.com

Awal

Awal AB är sedan januari 2011, ett helägt dotterbolag till Garpco AB. Awal AB erbjuder ett brett utbud av produkter inom produktdisplay och butiksinredning. Företaget hanterar alla steg i värdekedjan från analys av kundens behov till design, konstruktion , försäljning, produktion , inköp , fabrik montering , lagerhållning och transport tillsammans med montering i kundens butik om så önskas.

De anställda i bolaget har en omfattande erfarenhet av produktplacering och butiksdesign. Tillsammans med kunden skapas ett helhetskoncept. Lösningen är utvecklad anpassas till kundens produkt och kundkrets. Awal hjälper sina kunder med framgångsrik butikskommunikation, vilket innebär att, genom att ha fullständigt kontroll av de faktorer som påverkar köpbeslutet, är det möjligt att stimulera slutanvändaren att välja en viss produkt.

Företaget grundades 1973 och återfinns i småländska Hillerstorp.

Fakta och kontakt

Omsättning: 50 mkr
Antal anställda: 25 personer
Ort: Hillerstorp
Tel: 0370-37 52 00
Email: awal@awal.se
Hemsida: www.awal.se