Historia

Swedex grundades 1983 av Åke Strand, Rolf Tengkvist och Toivo Samuelsson, alla med en gedigen erfarenhet av sågklingor. De började i Åkes garage och företaget har sedan dess varit beläget på flera ställen i Mjölby, allteftersom verksamheten expanderat. Bolagets grundidé var att tillverka specialanpassade sågklingor. Sedan 1997 är Swedex ett helägt dotterbolag till Garpco AB. För ytterligare information om Garpco, se under Koncernen.