sedan 1983

Tillverkare av premium sågklingor

Exellence i skärprestanda och skärpa

Nyheter

Swedex sågklingor med hårdmetalltänder

Swedex tillverkar högkvalitativa sågklingor med hårdmetalltänder.
Vi optimerar kundens sågprocess och anpassar sågklingan efter varje kunds specifika behov. Genom vårt färdigvarulager med ca 40,000 artiklar kan vi omgående lösa många av de problem som våra kunder ställs inför.