Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning

Med livslång branscherfarenhet i huset bistår vi mer än gärna med teknisk rådgivning gällande val av sågklinga, användningsområde, material mm. Vi optimerar kundens sågprocess och skärresultat genom att ta fram rätt sågklinga utifrån kundens specifika behov. Till vår hjälp har vi ett optimeringsverktyg som tar hänsyn till information såsom skärhastighet, skärdata, matning etc. Detta tillsammans med vår mycket höga kompetens inom områdena kapning, klyvning och sönderdelning gör att vi kan erbjuda kunden den optimala sågklingan. Tveka inte att höra av er!

Konstruktion och teknisk beredning

Swedex konstruktörer överför kundernas önskemål, specifika krav och maskintekniska förutsättningar, till ritningar och bereder ett produktionsunderlag. Klingans produktionsnummer är klingans identitet och ger oss full information i framtiden, avseende dimensioner, skärgeometrier och toleranser som sträck bilder och planhet.

 

Omslipning och reparation

Vad gäller omslipning och reparation av sågklingor hänvisar vi Er till någon av våra mycket kompetenta återförsäljare (slipstationer).